601 324 141, tel. 32 238 23 90 :: ul. Nowy Świat 7 lok. 1 :: Gliwice :: ikona facebook prodentin Gliwice

Wykaz publikacji

 

Wykaz publikacji dr n. med. Janina Walczyńska

Laser diodowy SMARTm PRO w codziennej praktyce stomatologicznej.
Autorzy: Karolina Walczyńska-Dragon, Janina Walczyńska, Adam Malawski-Róg.
Twój Przegląd Stomatologiczny, 3/2016.

Ustnik nurkowy, a dolegliwości stawów skroniowo-żuchwowych. Badania wstępne.
Autorzy: Walczyńska-Dragon Karolina, Walczyńska Janina, Siermontowski Piotr.
Polish Hyperbaric Research, 2(55), 39-45, 2016.

Tytuł oryginału: Periofilm. Zastosowanie i przydatność w codziennej praktyce stomatologicznej.
Autorzy: Janina Walczyńska, Karolina Walczyńska.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2009, nr 5, s.43-45

Tytuł oryginału: Most adhezyjny – aktualne techniki i tendencje, metoda bioczynnościowa.
Autorzy: Stefan Baron, Janina Walczyńska, Rafał Krusch, Katarzyna Bindek.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2006; nr 4, s.32–34.

Tytuł oryginału: Wstępna ocena wiertła – przecinaka koron firmy Medin.
Autorzy: Janina Walczyńska, Joanna Walczyńska.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2005; nr 6, s.26-27.

Tytuł oryginału: Nurkowanie a układ narządu żucia.
Autorzy: Janina Walczyńska, Mariola Karłowska, Rafał Krusch.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2004; nr 3, s.10-12.

Tytuł oryginału: Most Adhezyjny – aktualne techniki i tendencje.
Autorzy: S[tefan] Baron, Rafał Krusch, Janina Walczyńska.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2004; nr 5, s.38-40.

Tytuł oryginału: Grzybica jamy ustnej.
Autorzy: Joanna Walczyńska, Janina Walczyńska.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2004; nr 6, s.8-9.

Tytuł oryginału: Bruksizm – zaciskanie i zgrzytanie zębami.
Autorzy: Stefan Baron, Janina Walczyńska, Rafał Krusch.
Źródło: Twój Przegl.Stomatol.2004; nr 3, s.3.

Tytuł oryginału: Leczenie pacjentów z pojedynczymi brakami zębowymi z zastosowaniem mostów specjalnych – doświadczenia własne.
Autorzy: Anita Kamińska, Antoni Karasiński, Szymon Milbauer, Janina Walczyńska.
Źródło: Poradnik Stomatol.2004; R.4, nr 6(32), s.24-27

Tytuł oryginału: Objawy uszne u osób nurkujących spowodowane przez choroby i dysfunkcje narządu żucia.
Autorzy: Janina Walczyńska.
Źródło: Polish Hyperbaric Research2004; Nr 1 (9), s.13-17

Tytuł oryginału: Objawy uszne u osób nurkujących spowodowane przez choroby i dysfunkcje narządu żucia.
Autorzy: Janina Walczyńska, Rafał Krush.
Źródło: Podwodny Świat2004; Nr 2, s.14-15.

Tytuł oryginału: Leczenie pacjentów z pojedynczymi brakami zębowymi z zastosowaniem mostów specjalnych – doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment of patients with singular tooth loss with using special bridge – on own experience.
Autorzy: Anita Kamińska, Szymon Milbauer, Antoni Karasiński, Janina Walczyńska.

Tytuł oryginału: Badanie wydolności żucia u pacjentów zaopatrzonych w protezy całkowite wykonane metodą biofunkcjonalną z zastosowaniem zębów Integral firmy Merz Dental.
Tytuł angielski: The research on the mastication effectiveness in edentulous patients provided with bio-functionally made complete dentures using Integral teeth.
Autorzy: Mariola Karłowska, Wojciech Drobek, Marta Krzysztofowicz-Olszańska, Janina Walczyńska.
Źródło: Prot.Stomatol.2003; T.53 nr 5, s.266-269.

Tytuł oryginału: Anna Makowska Profesor nadzwyczajny Śląskiej Akademii Medycznej.
Autorzy: Janina Walczyńska, Mariola Karłowska.
Źródło: Prot.Stomatol.2003; T.53 nr 4, s.189-190.

Tytuł oryginału: Wykonanie modeli i woskowych wzorników zwarciowych.
Autorzy: Janina Walczyńska.
Źródło: W: Protezy całkowite. / Red.: A. Karasiński
Adres wydawniczy: Katowice : ŚAM, 2000

Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne pacjentów dojrzałych z wadami zgryzu.
Autorzy: Janina Walczyńska, Agata Karasińska.
Źródło: Mag.Stomatol.2000; R.10 nr 7-8, s.25-28.

Tytuł oryginału: Leczenie protetyczne pacjenta z zapaleniem skórno-mięśniowym powikłanym dyfuzją SSŻ.
Autorzy: Janina Walczyńska, Mariola Karłowska.
Źródło: Mag.Stomatol.1997; R.7, nr 9 (74), s.28-30

Tytuł oryginału: Zastosowania lasera biostymulacyjnego w wybranych przypadkach stomatologicznych.
Autorzy: Janina Walczyńska.
Źródło: Mag.Stomatol.1996; R.6, nr 4 (58), s.12-14C5/29

Tytuł oryginału: Metoda własna ustalania zgryzu po leczeniu przedprotetycznym u pacjentów bezzębnych : opis przypadku.
Autorzy: Stefan Baron, Aleksandra Kubecka, Janina Walczyńska.
Źródło: Mag.Stomatol.1996; R.6, nr 6 (60), s.37-404/29

Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie protetyczno-ortodontyczne przewlekłych stanów zaburzeń czynności stawów skroniowo-żuchwowych
Autorzy: Janina Walczyńska, Stefan Baron.
Źródło: Mag.Stomatol.1995; R.5, nr 8 (50), s.19-21

Wpływ obróbki mechanicznej na własności elektrolityczne stali chromo-niklowej.
Makowska Anna, Walczyńska Janina:
Prot.Stomatol. 1990 T.40 nr 6 s.274-278Stomatolog Gliwice:

projektowanie stron www